พวงหรีดต้นไม้

พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดทางเลือกของผู้ที่ต้องการพวงหรีดรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อขยะ และสามารถตกแต่งสถานที่ได้ นอกจากนี้พวงหรีดต้นไม้ยังสามารถช่วยสร้างความร่มรื่น และความสบายใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ โดยต้นไม้ที่นิยมนำมาตกแต่งและจัดทำเป็นพวงหรีดต้นไม้ ได้แก่ ต้นโมก และต้นไทรเกาหลี ซึ่งปลูกง่ายและสามารถนำไปปลูกเป็นรั้วหรือสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นได้ง่าย อีกทั้งพวงหรีดต้นไม้ยังมีราคาไม่แพงทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับลูกค้าทุกท่าน

แบบสินค้าต่าง ๆ เป็นเพียงแบบตัวอย่างของสาขาในกรุงเทพฯ ใช้อ้างอิงโทนสี การจัดดอกไม้จะมีความแตกต่างกัน ตามการจัดของช่างในแต่ละภูมิภาค ทางเราจะส่งตัวอย่างให้ท่านดูก่อนทำการสั่งซื้อ