ร้านพวงหรีด ธุรกิจตัวกลางเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างคนที่ยังอยู่กับผู้ที่จากไป

ร้านพวงหรีด ธุรกิจตัวกลางเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างคนที่ยังอยู่กับผู้ที่จากไป

มนุษย์เรานี้มีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ จึงเกิดการทำธุรกิจหรือวิชาชีพที่ออกมาตอบสนองความต้องการของพวกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งจะพลัดพรากตายจากกันไปแล้ว ผู้ที่ยังรักและอาลัยกับผู้ที่จากไปก็ยังมีต้องการทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นเครื่องระลึกถึงกันเป็นครั้งสุดท้าย หรือเป็นการยกย่องให้เกียรติแด่ผู้ที่ล่วงลับไป ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีความตายจึงกลายเป็นหนึ่งกลุ่มที่มีคุณค่าและความหมาย สามารถตอบสนองความต้องการของญาติ ๆ ผู้ที่จากไปได้เป็นอย่างดี หนึ่งในธุรกิจที่คนจะนึกถึงเสมอกรณีเมื่อมีการสูญเสียก็คือ ธุรกิจร้านพวงหรีด หรือบริการจัดทำดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัย

ร้านพวงหรีดเป็นหนึ่งธุรกิจที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไป เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียและพลัดพราก จึงมักไม่อยากข้องเกี่ยวหรือสนใจกับธุรกิจนี้นัก แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจร้านพวงหรีดกลับเป็นธุรกิจที่น่าจับตา เนื่องจากเป็นการทำการค้าที่มีความสำคัญ เวลามีคนที่เรารู้จักเสียชิตไป หากเราอยากจะไปร่วมไว้อาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย แต่เราไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเอง เพราะติดภารกิจหน้าที่การงานหรือไม่สะดวกในการเดินทางการส่งพวงหรีดไปเป็นตัวแทนของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทดแทนกันได้เหมือนกัน เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของผู้จากไปได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ตายได้ แสดงถึงความให้เกียรติหรือความเคารพแก่ผู้ตาย และยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยปลอบประโลมใจของญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตได้อีกทางหนึ่งด้วย

จึงอาจกล่าวได้ว่าร้านพวงหรีดเป็นเหมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ยังอยู่กับผู้ที่จากไป ซึ่งจะหาธุรกิจใดที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็รู้สึกว่ายังไม่มี นอกจากจะเป็นธุรกิจที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้คนที่ยังอยู่กับผู้ที่จากไปแล้ว ความน่าสนใจของธุรกิจนี้อีกประการก็คือ มีพัฒนาการในตัวเองปัจจุบันร้านพวงหรีดไม่ได้มีแค่พวงหรีดดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์จำหน่าย แต่ยังมีพวงหรีดแบบอรรถประโยชน์ พวงหรีดกล่องนาบุญ พวงหรีดรักษ์โลกออกมาให้เลือกใช้กันอีกด้วย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการตายที่ยึดโยงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมแบบนี้จะสามารถปรับตัวเองให้ร่วมสมัยและกลมกลืนกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

สิ่งหนึ่งที่ไม่น่าแปลกใจก็คือธุรกิจร้านพวงหรีดเป็นหนึ่งธุรกิจทำเงิน ที่ในปี ๆ หนึ่งสามารถทำเงินสะพัดได้เป็นหลักพันล้านบาท เพราะเมื่อคนยังต้องการใช้พวงหรีดเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนในการแสดงถึงสายสัมพันธ์ เป็นสัญลักษณ์ในการอำลาครั้งสุดท้ายและใช้เป็นเครื่องมือในการปลดเปลื้องสิ่งที่คั่งค้างในใจระหว่างคนเป็นกับคนตาย พวงหรีดก็จะยังคงขายได้และเราจะได้เห็นพัฒนาการของธุรกิจร้านพวงหรีดต่อไปอีกในอนาคตอย่างแน่นอน

ติดต่อ ร้านพวงหรีด REEDTHAI หรีดไทย

โทร: 081-400-6705
โทร: 094-684-5686

เพิ่มเพื่อน