หรือจะหมดยุคพวงหรีดดอกไม้สด เมื่อคนยุคนี้ตื่นตัวกระแสโลกร้อน

I หรือจะหมดยุคพวงหรีดดอกไม้สด เมื่อคนยุคนี้ตื่นตัวกระแสโลกร้อน

เรื่องของสิ่งแวดล้อมได้รับการผลักดันและเป็นที่สนใจมากขึ้นในยุคนี้ เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโลกร้อนขึ้น อากาศร้อนขึ้นทุกปี รวมไปถึงปัจจัยทางภูมิประเทศ ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่น่ากลัวขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนปัญหาว่าโลกกำลังต้องการได้รับการเยียวยาฟื้นฟู นั่นจึงทำให้คนยุคใหม่เริ่มหันมาสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะกันเยอะมากขึ้น นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวงหรีดดอกไม้สดสิ่งของจำเป็นที่ส่งมอบให้กันในงานศพได้รับความนิยมลดลงไปในยุคนี้ แต่นั่นก็ใช่ว่าความนิยมในการส่งมอบพวงหรีดภาพรวมทั้งหมดเพื่อเป็นตัวแทนการแสดงความอาลัยจะลดลงไปด้วย

คนในยุคนี้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบพวงหรีดที่จะส่งไปร่วมงานศพต่าง ๆ มากขึ้น เน้นเลือกแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในแง่มุมต่าง ๆ ได้มากขึ้น อย่างพวงหรีดหนังสือ ที่สามารถส่งต่อมอบให้ห้องสมุดและโรงเรียนต่าง ๆ พวงหรีดพัดลมที่สามารถส่งต่อไปให้วัดต่าง ๆ เอาไว้ใช้ในงานพิธีตามศาลาทั้งงานบุญและงานอวมงคล หรือพวงหรีดกล่องนาบุญที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาที่สามารถนำไปมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ก็ได้ เป็นต้น เพราะคนยุคใหม่มองว่าพวงหรีดดอกไม้สดอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น และเมื่อใช้ในงานพิธีเสร็จแล้วก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้จึงกลายเป็นขยะที่มากมายอันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน ยิ่งโดยเฉพาะงานศพของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมักจะมีพวงหรีดดอกไม้สดเป็นจำนวนมาก บางครั้งก็กลายเป็นปัญหาที่ทางวัดต้องมาบริหารจัดการให้ลงตัวภายหลังอีก จึงหันไปให้ความสำคัญกับพวงหรีดในแบบอื่นกันมากขึ้น

จากสิ่งที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ก็เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมของสังคม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะหมดยุคของพวงหรีดดอกไม้สดแล้ว หรือพวงหรีดแบบนี้จะไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป เพราะยังมีหลายคนที่เข้าใจว่าพวงหรีดดอกไม้สดมีประโยชน์อย่างไร ทั้งในแง่ของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องยึดโยงอยู่กับธุรกิจดอกไม้และชาวสวนดอกไม้ต่าง ๆ และยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยอนุรักษ์อาชีพช่างจัดดอกไม้เอาไว้ด้วย นี่ยังไม่รวมถึงประโยชน์ในด้านการสร้างอาชีพให้กับชุมชนและคนยากไร้ต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาจับต้องงานส่วนนี้และยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้ จึงทำให้ยังมีหลายคนยังมองเห็นความสำคัญของพวงหรีดแบบคลาสสิกแบบนี้อยู่ และยังไม่เปลี่ยนใจที่จะเลือกใช้แบบนี้ต่อไป

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนต้องการความสมดุล ฉะนั้นท่ามกลางความนิยมพวงหรีดแนวใหม่ที่มีดีไซน์ใหม่ ๆ กระแสของพวงหรีดดอกไม้สดก็ยังไม่ได้ตายหรือหายจากไปไหน เพราะยังเป็นส่วนหนึ่งที่ยึดโยงความเกี่ยวข้องของอาชีพต่าง ๆ รวมถึงยังมีคุณค่าทางใจต่อญาติ ๆ ของผู้ที่ล่วงลับไปอยู่นั่นเองจึงทำให้พวงหรีดดอกไม้สดยังอยู่ต่อไปได้ และคาดว่ายังยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปได้เรื่อย ๆ อีกนานทีเดียว

ติดต่อ ร้านพวงหรีด REEDTHAI หรีดไทย

โทร: 081-400-6705
โทร: 094-684-5686

เพิ่มเพื่อน