เปลี่ยนงานอันโศกเศร้าเป็นงานบุญอันทรงคุณค่าด้วย “พวงหรีด”

เปลี่ยนงานอันโศกเศร้าเป็นงานบุญอันทรงคุณค่าด้วย พวงหรีด

ในบรรดา “งานพิธี” ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในบริบทสังคมไทย ตามวัฒนธรรมและประเพณี “งานศพ” ถือว่าเป็นงานที่จัดการขึ้นแบบมีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก เนื่องจากการสูญเสีย การจากไป เป็นเรื่องยากที่จะบอกล่วงหน้าได้ น้อยมากที่จะล่วงรู้ว่าคนรักคนสำคัญจะจากพวกเราไปแบบไม่กลับเมื่อไหร่ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำในพิธีงาศพนั้นจึงเป็นสิ่งต้องทำตามรูปแบบนิยมกันในปัจจุบัน และสิ่งหนึ่งที่เป็นของคู่กันกับงานศพเสมอก็คือ พวงหรีด สิ่งที่ผู้มอบจะแสดงออกถึงความอาลัยให้กับผู้วายชนม์และเป็นการปลอบใจแก่ครอบครัวของผู้ที่สูญเสีย

เมื่อมีผู้จากไป เป็นธรรมดาที่คนรู้จักใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะต้องเสียใจเป็นธรรมดา พิธีศพจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าเสียใจ นั่นอาจเป็นมุมมองเดียวที่คนส่วนใหญ่เข้าใจที่เกี่ยวกับงานศพ สำหรับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ว มีมุมมองที่เกี่ยวกับงานศพที่ลึกซึ้งกว่านั้น เพราะมองว่างานศพไม่ได้เป็นเพียงงานที่ต้องเสียใจ แต่มองว่านี่คือโอกาสอันดีที่จะเอื้อให้ทุก ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ตาย ได้ทำสิ่งที่ดีงามอีกมากมาย พิธีกรรมทั้งหมดอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณ เป็นการกระตุ้นให้คนในครอบครัวระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ตาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่รู้จักเกี่ยวข้องและสนิทสนมได้ทำการร่วมระลึกถึงคุณความดี หรือ ปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจที่มีต่อผู้ตาย ด้วยการส่งพวงหรีดสวย ๆ หรือ มีประโยชน์ไปร่วมไว้อาลัยอีกด้วยนั่นเอง

แท้จริงแล้วการส่งพวงหรีดไปร่วมแสดงความอาลัยแก่ผู้จากไปนี้ ไม่ได้เป็นเพียงวิธีแสดงออกถึง ความคารพอาลัยหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่จากไปเท่านั้น แต่การมอบพวงหรีดไปร่วมงานศพนั้นยังเป็นการช่วยปลอบใจคลายทุกข์ญาติผู้สูญเสียด้วย นั่นเท่ากับว่าผู้ที่มอบได้ทำบุญทำกุศลได้หลายทาง เพราะการช่วยปลอบประโลมใจให้กับผู้ที่กำลังเสียใจก็นับเป็นกุศลความดีอย่างหนึ่ง และถ้าหากพวงหรีดที่ส่งไปร่วมงานไม่ได้เป็นแค่ดอกไม้ แต่เป็นสิ่งอื่น ๆ ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นและใช้งานได้ด้วย เช่น ผ้านวม พัดลม หนังสือ กล่องนาบุญ(อุปกรณ์การศึกษา) เป็นต้น ก็นับเป็นการส่งต่อคุณค่าดี ๆ ให้กับผู้อื่น นั่นเท่ากับว่าเป็นการไปร่วมพิธีศพที่มีคุณค่ามีความหมายและได้บุญกุศลมากอีกด้วย

พวงหรีดจึงไม่ได้เป็นสัญลักษณ์แห่งพิธีศพและความโศกเศร้าอย่างที่เราทุกคนเข้าใจมาแต่เดิม เพราะหากเราเติมปัญญาแบบชาวพุทธลงไปในสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีกรรมเหล่านั้น เราจะมองเห็นคุณค่าและความหมายอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเราทุกคนสามารถใช้เป็นโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลและทำให้เกิดคุณค่าดี ๆ กับผู้อื่นได้อีกมากมายเลยทีเดียว

ติดต่อ ร้านพวงหรีด REEDTHAI หรีดไทย

โทร: 081-400-6705
โทร: 094-684-5686

เพิ่มเพื่อน